Delias pasithoe pasithoe
Red-base Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีกแดง
Delias descombesi descombesi
Red-spot Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากจุดแดง
Delias hyparete metarete
Painted Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา
Delias agostina annamitica
Yellow Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากเหลือง
Delias descombesi eranthos
Red-spot Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากจุดแดง
Delias ninus ninus
Malayan Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากมลายู
Delias pasithoe parthenope
Red-base Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีกแดง
Delias pasithoe beata
Red-base Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากใต้ปีกแดง
Delias belladonna hedybia
Hill Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากป่าสูง
Delias berinda yadanula
Dark Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากเหลืองเข้ม
Delias patrua shan
Shan Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากเหลืองฉาน
Delias hyparete indica
Painted Jezebel
ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา
16 species and subspecies. 16 sp. & ssp.