Euthalia whiteheadi whiteheadi Grose Smith, 1889 : Tri-coloured Baron / ผีเสื้อบารอนสามสี

Family: Nymphalidae
Subfamily: Limentidinae
Genus: Euthalia
Species: whiteheadi
Subspecies: whiteheadi
Common name: Tri-coloured Baron
Thai common name: ผีเสื้อบารอนสามสี
Reference: https://yutaka.it-n.jp/lim2/721170001.html