Arhopala centaurus nakula
Common Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง
Arhopala kinabala
Golden-spotted Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อจุดทอง
Arhopala ijanensis
White-banded Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบขาว
Arhopala anthelus ssp.
Magnificent Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อจุดเข้ม
Arhopala atosia malayana
Tailed Disc Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อวาวกลางหางเดี่ยว
Arhopala muta maranda
Mutal Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อเปลี่ยน
Arhopala perimuta perimuta
Yellow-disc Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อแถบเหลือง
Arhopala inornata inornata
Brown Tornal Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมุมสีตาล
Arhopala democritus democritus
White-dot Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อกระขาว
Arhopala democritus lycaenaria
White-dot Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อกระขาว
Arhopala alitaeus mirabella
Purple Broken-band Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อลายหักจุดเด่น
Arhopala aida aida
White-stained Oakblue
ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อเคลือบขาว
28 species and subspecies. 28 sp. & ssp.