Papilio polytes romulus Cramer, 1775 : Common Mormon (ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา)

Family:Papilionidae
Subfamily:Papilioninae
Genus:Papilio
Species:polytes
Subspecies:romulus
Common name:Common Mormon
Thai common name:ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา