Papilio iswara iswara White, 1842 : Great Helen / ผีเสื้อหางติ่งอิศวร

Family:Papilionidae
Subfamily:Papilioninae
Genus:Papilio
Species:iswara
Subspecies:iswara
Common name:Great Helen
Thai common name:ผีเสื้อหางติ่งอิศวร