Papilio epycides hypochra (Hewitson, 1864) : Lesser Mime (ผีเสื้อเชิงลายเล็ก)

Family:Papilionidae
Subfamily:Papilioninae
Genus:Papilio
Species:epycides
Subspecies:hypochra
Common name:Lesser Mime
Thai common name:ผีเสื้อเชิงลายเล็ก