Mycalesis anapita anapita
Tawny Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มสีอิฐ
Mycalesis fusca fusca
Malayan Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มมลายู
Mycalesis mnasicles perna
Cyclops Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มใหญ่
Mycalesis janardana sagittigera
Lesser Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มน้อย
Mycalesis perseus tabitha
Common Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มธรรมดา
Mycalesis mineus ssp.
Dark-branded Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มสี่จุดเรียง
Mycalesis intermedia
Intermediate Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มคั่นกลาง
Mycalesis perseoides perseoides
Burmese Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มพม่า
Mycalesis orseis nautilus
Purple Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มม่วง
Mycalesis francisca sanatana
Lilacine Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง
Mycalesis gotama charaka
Chinese Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มเมืองจีน
Mycalesis anaxias aemate
White-bar Bushbrown
ผีเสื้อตาลพุ่มแถบขาวเล็ก
19 species and subspecies. 19 sp. & ssp.