Parthenos sylvia sylla
Clipper
ผีเสื้อช่างร่อน หรือผีเสื้อขลิบมรกต
Parthenos sylvia lilacinus
Clipper
ผีเสื้อช่างร่อน หรือผีเสื้อขลิบมรกต
2 species and subspecies. 2 sp. & ssp.