Ethope diademoides diademoides Corbet, 1948 : White Diadem / ผีเสื้อตาลจุดขาวเรียง

Family:Nymphalidae
Subfamily:Satyrinae
Genus:Ethope
Species:diademoides
Subspecies:diademoides
Common name:White Diadem
Thai common name:ผีเสื้อตาลจุดขาวเรียง