Coelites epiminthia epiminthia Westwood, 1851 : Straight-banded Catseye / ผีเสื้อตาแมวแถบตรง (ตาแมวมลายู)

Family:Nymphalidae
Subfamily:Satyrinae
Genus:Coelites
Species:epiminthia
Subspecies:epiminthia
Common name:Straight-banded Catseye
Thai common name:ผีเสื้อตาแมวแถบตรง (ตาแมวมลายู)