Cynthia cocytus cocytus
Lavender Count
ผีเสื้อเคาท์ขอบม่วง
Cynthia godartii asoka
Malay Count
ผีเสื้อเคาท์มลายู
Euthalia monina monina
Malay Baron
ผีเสื้อบารอนมลายู
Euthalia monina kesava
Malay Baron
ผีเสื้อบารอนมลายู
Euthalia anosia anosia
Grey Baron
ผีเสื้อบารอนเทา
Euthalia aconthea garuda
Mango Baron
ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง
Euthalia alpheda verena
Streaked Baron
ผีเสื้อบารอนลายขีด
Euthalia phemius phemius
White-edged Blue Baron
ผีเสื้อบารอนขอบปีกขาว
Euthalia djata siamica
Red-spot Baron
ผีเสื้อบารอนจุดแดง
Euthalia lubentina lubentina
Common Gaudy Baron
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงธรรมดา
Euthalia malaccana malaccana
Malay Red Baron
ผีเสื้อบารอนแดงมลายู
Euthalia franciae raja
French Duke
ผีเสื้อดุ๊กฝรั่งเศส
290 species and subspecies. 290 sp. & ssp.