Dacalana burmana burmana
Burmese Tufted Royal
ผีเสื้อหางคู่พู่ขนพม่า
Dacalana sinhara sinhara
Long-branded Royal
ผีเสื้อหางคู่พู่ขนยาว
Dacalana sinhara aoyamai
Long-branded Royal
ผีเสื้อหางคู่พู่ขนยาว
Dacalana penicilligera
Assam Tufted Royal
ผีเสื้อหางคู่พู่ขนอัสสัม
Dacalana cotys
White-banded Royal
ผีเสื้อหางคู่แถบขาวกว้าง
6 species and subspecies. 6 sp. & ssp.