Dacalana burmana burmana
Burmese Tufted Royal
ผีเสื้อหางคู่พู่ขนพม่า
Dacalana sinhara aoyamai
Long-branded Royal
ผีเสื้อหางคู่พู่ขนยาว
3 species and subspecies. 3 sp. & ssp.