Simiskina pharyge deolina (Fruhstorfer, 1917) : Blue-line Brillian / ผีเสื้อประกายขีดฟ้า

Family:Lycaenidae
Subfamily:Poritiinae
Genus:Simiskina
Species:pharyge
Subspecies:deolina
Common name:Blue-line Brillian
Thai common name:ผีเสื้อประกายขีดฟ้า