Simiskina phalia potina (Hewitson, 1874) : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)

Family:Lycaenidae
Subfamily:Poritiinae
Genus:Simiskina
Species:phalia
Subspecies:potina
Common name:Blue Brilliant
Thai common name:ผีเสื้อประกายฟ้า

Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant (ผีเสื้อประกายฟ้า)
Thianchai Laola