Simiskina phalia potina (Hewitson, 1874) : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า

Family:Lycaenidae
Subfamily:Poritiinae
Genus:Simiskina
Species:phalia
Subspecies:potina
Common name:Blue Brilliant
Thai common name:ผีเสื้อประกายฟ้า

Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
1stl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
2ndl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
3rdl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
4thl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
5thl7 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
3 days
Thianchai Laola