Simiskina phalia potina (Hewitson, 1874) : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า

Family: Lycaenidae
Subfamily: Poritiinae
Genus: Simiskina
Species: phalia
Subspecies: potina
Common name: Blue Brilliant
Thai common name: ผีเสื้อประกายฟ้า

Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
1stl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
2ndl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
3rdl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
4thl2 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
5thl7 days
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
3 days
Thianchai Laola