Simiskina phalia potina (Hewitson, 1874) : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า

Family: Lycaenidae
Subfamily: Poritiinae
Genus: Simiskina
Species: phalia
Subspecies: potina
Common name: Blue Brilliant
Thai common name: ผีเสื้อประกายฟ้า
Reference: https://yutaka.it-n.jp/lyc1/80130010.html
Host Plants: Hopea odorata
Shorea roxburghii

Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
1stl2 days
Chiang Mai

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
2ndl2 days
Chiang Mai

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
3rdl2 days
Chiang Mai

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
4thl2 days
Chiang Mai

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
5thl7 days
Chiang Mai

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
 

Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
 

Supat Sophonviwatkul
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Chanthaburi

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
3 days
Chiang Mai

Thianchai Laola
Simiskina phalia potina : Blue Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้า
Shorea roxburghii / พะยอม
Nakhon Nayok (นครนายก)
Supat Sophonviwatkul