Simiskina phalena harterti (Doherty, 1889) Lampang : Broad-banded Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้าแถบกว้าง

Family:Lycaenidae
Subfamily:Poritiinae
Genus:Simiskina
Species:phalena
Subspecies:harterti
Common name:Broad-banded Brilliant
Thai common name:ผีเสื้อประกายฟ้าแถบกว้าง

Simiskina phalena harterti : Broad-banded Brilliant / ผีเสื้อประกายฟ้าแถบกว้าง
Thianchai Laola