Bullis elioti elioti (Corbet,1940) : The Eliot’s Royal / N/A

Family:Lycaenidae
Subfamily:Theclinae
Genus:Bullis
Species:elioti
Subspecies:elioti
Common name:The Eliot’s Royal
Thai common name:N/A