Abisara bifasciata angulata Moore, 1879 : Two-band Plum Judy (ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง)

Family:Lycaenidae
Subfamily:Riodininae
Genus:Abisara
Species:bifasciata
Subspecies:angulata
Common name:Two-band Plum Judy
Thai common name:ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง

Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy (ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง)
14/11/1991 Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
© Yutaka Inayoshi
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy (ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง)
14/11/1991 Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
© Yutaka Inayoshi
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy (ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง)
23/08/2014 Chiang Mai (เชียงใหม่)
© Yutaka Inayoshi
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy (ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง)
23/08/2014 Chiang Mai (เชียงใหม่)
© Yutaka Inayoshi