Abisara bifasciata angulata Moore, [1879] : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง

Family: Lycaenidae
Subfamily: Riodininae
Genus: Abisara
Species: bifasciata
Subspecies: angulata
Common name: Two-band Plum Judy
Thai common name: ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
Reference: https://yutaka.it-n.jp/rio/8a180010.html

Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
2nd
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
3rd
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
3rd
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
4th
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
4th
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
5th
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
2 days
Thianchai Laola
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
14/11/1991  Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
Yutaka Inayoshi
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
14/11/1991  Mae Hong Son (แม่ฮ่องสอน)
Yutaka Inayoshi
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
23/08/2014  Chiang Mai (เชียงใหม่)
Yutaka Inayoshi
Abisara bifasciata angulata : Two-band Plum Judy / ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายสอง
23/08/2014  Chiang Mai (เชียงใหม่)
Yutaka Inayoshi